Dbamy o Twojej prywatności i Twoje dane osobowe. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

1.      Administrowanie danymi osobowymi

4S Maksymilian Szułcik, 66-320 Trzciel, ul. Jana III Sobieskiego 31 jest Administratorem danych osobowych w https://sebken.pl,
(dalej: Administrator).

2.      Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z umowy sprzedaży na odległość, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (określone w Regulaminie). Dane przetwarzamy na podstawie zgody oraz z prawnie uzasadnionego interesu Administratora i realizowanego przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością.

3.      Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • realizacji zamówienia
 • rozpatrzenia i realizacji prawa do rękojmi, odstąpienia od umowy, gwarancji
 • kontaktu i przesyłania informacji handlowych
 • wysyłki Newsletter

4.   Dane jakie przetwarzamy

Przetwarzamy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do celów, o których mowa wyżej, tzn.:

 • imię i nazwisko, adres dostawy,
 • adres email, nr telefonu
 • dane firmy, NIP
 • dane pracowników Klienta, którzy zawierają Umowę w jego imieniu

 5.    Dostawcy i odbiorcy danych osobowych

Dane udostępniamy wyłącznie wykonawcom i podwykonawcom, którzy spełniają wszystkie środki techniczne i organizacyjne. Możesz w każdej chwili zapytać komu udostępniamy lub powierzamy dane. Masz prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko udostępnianiu danych osobowych.

6.      Uprawnienia

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)
 • prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do uzupełniania i żądania korekty danych
 • prawo do złożenia skargi do UODO

7.   Czas przechowywania danych

 • Dane osobowe pozyskane w związku z przyjęciem zamówienia i realizacją umowy przechowywane są przez 5 lat do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Dane marketingowe przechowywane są do lat 5.

8.  Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email: [email protected]